Preise

 

2-Sitzer

 

2 Stunden               4 €

 

1 Tag                       10 €

 

1 Woche (7 Tage)  45 €

 

 

3-Sitzer

 

2 Stunden                 5 €

 

1 Tag                       12 €

 

1 Woche (7 Tage)   60 €